Pragovi za uske i široke železničke koloseke

Svrstavamo se među vodeće proizvođače železničkih, skretničkih i mostovskih pragova u zemlji i regionu. Izrađujemo ih od oblovine iz zimske seče, pravilnog oblika, prema merama datim u standardima:
– SRPS D.D1.020 (bukovi pragovi),
– SRPS D.D1.021 (hrastovi skretnički pragovi),
– SRPS D.D1.022 (mostovski pragovi) i
– standardu EN 13145 (evropska norma za železničke pragove).

Copyright © Impregnacija.rs 2024