Stubovi za voćarstvo

Prateći trendove i potrebe naših kupaca, vlasnika plantaža vinograda i voćnjaka, uveli smo program proizvodnje vinogradarskih i voćarskih stubića, kao i stubova za protivgradnu zaštitu. Ovi stubovi izrađuju se od oblog drveta jele, smrče i bora, u dimenzijama od 2,6 do 4,5m. Impregnacija ovih proizvoda vrši se isključivo ekološkim neorganskim solima u skladu sa standardom SRPS D.T4.025.

Copyright © Impregnacija.rs 2024