O nama

Naša osnovna delatnost je izrada i impregnacija proizvoda od više vrsta drveta prema najsavremenijim evropskim standardima. Dnevni kapacitet impregnacije je fascinantan – 250m³ proizvoda od drveta! Zaštita drveta se obavlja u dva autoklava za impregnaciju kreozotnim uljem i jednom autoklavu za impregnaciju rastvorima soli. Raspolažemo i jedinstvenim autoklavom za reimpregnaciju, kao i strugarom i stolarskim pogonom.

Preduzeće je osnovano 1885. godine, na samom početku razvoja srpske železnice. Kontinuitet od 130 godina neprekidnog rada, povezuje čak tri stoleća! Bogato iskustvo u hemijskoj zaštiti drveta (od 1903. godine), stalno praćenje i primena najnovijih dostignuća iz te oblasti, garantuju najviši kvalitet proizvoda. Od pionira industrijalizacije Srbije, Impregnacija je stasala u moderno i vitalno preduzeće.

U statusu akcionarskog društva, Impregnacija od 2003. godine posluje u sastavu Zepter Group, što je dalo snažan impuls konsolidaciji i modernizaciji preduzeća. Prateći novitete u našem sektoru i unapređujući kvalitet proizvoda, kao i partnerske odnose sa kupcima, postali smo vodeće privredno društvo u ovoj oblasti kako u Srbiji, tako i u jugoistočnoj Evropi.

 

    

Copyright © Impregnacija.rs 2024