Pragovi za uske i široke železničke koloseke


Pragovi se prirodno suše formiranjem vazdušnih vitlova, u skladu sa standardima SRPS D.T4.020. Pre impregnacije, na mašini ’deksli’ vrši se kontrola kvaliteta pragova u smislu zadovoljenja zadatih standarda. U ovoj fazi se određuje i stepen prosušenosti.

Postupak impregnacije 
Impregnacija se vrši kreozotnim uljem GX-plus(EN13991 tip C) proizvodjača RUTGERS Basic Aromatics GmbH Nemačka i kreozotnim uljem Maderoil Tip C ( EN 13991) proizvođača Bilbaina de ALQUITRANES S.A. ŠPANIJA. Obavlja se prema prostoj, dvostrukoj, i poboljšanoj dvostrukoj Ripingovoj metodi. Postupak impregnacije bukovih pragova odvija se u skladu sa standardima: SRPS D.T4.062 i SRPS D.T4.063 i DIN 68811, a hrastovih SRPS D. T4.061.

Pragovi pripremljeni za impregnaciju slažu se u vagonete koji se mere kako bi se odredila njihova težina. Preko dobijene zapreminske mase pre i posle impegnacije određuje se tačna količina upijanja ulja po pragu.

U postupku impregnacije vodi se dnevnik gde se unose svi bitni podaci definisani standardom. Kontrola samog procesa vrši se i beleži pomoću aparata koji registruje pritisak, vakuum i temperaturu. Pored toga, na grafikonu se upisuje broj šarže, datum, količina, kao i potpis kontrolnog ovlašćenog lica.

Provera kvaliteta 
Obavlja se nakon završenog procesa impregnacije pomoću Preslerovog svrdla kojim se vade probni čepovi radi utvrđivanja prodora impregnacionog sredstva. Gotovi impregnisani pragovi se označavaju numeratorima u koji je utisnuta godina impregnisanja.

 

Tehnička dokumentacija

Po zahtevu kupca, za impregnisane pragove izdaje se odgovarajuća tehnička dokumentacija:

  • Sertifikat – analiza kreozotnog ulja
  • Bezbednosni list za kreozotno ulje
  • Rešenje Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije o pravu uvoza i upotrebe kreozotnog ulja GX-plus(EN13991 tip C) broj 532-01-222/2012-09 od 05.04.2013. i Rešenje Ministarstva Poljoprivrede i Zaštite životne sredine Republike Srbije o pravu uvoza i upotrebe kreozotnog ulja Maderoil Tip C ( EN 13991) broj 532-01-850/2015-19 od 12.05.2015
  • Izveštaj o ispitivanju materijala instituta IMS Beograd
  • ISO standard SRPS ISO 9001:2008.
  • ISO standard 14001:2005
  • SRPS OHSAS 18001:2008

 

Copyright © Impregnacija.rs 2024